Kerk Obergum

De historie en ontwikkeling van Obergum kan niet los worden gezien van haar zusterdorp: van oorsprong vormt Obergum namelijk een van de drie delen van het dorp Winsum. Naast Obergum gaat het hier om Winsum ten zuiden van het Winsumerdiep en Bellingeweer, dat op het kerkhof na geheel verdwenen is. Deze drie dorpen lagen elk op een wierde. Aangezien de Hunze oorspronkelijk vrij dicht langs Winsum stroomde, werd het dorp al vroeg een belangrijke handelsnederzetting, die in 1057 markt-, munt en tolrecht kreeg. Daarna stagneerde de verdere ontwikkeling, waardoor Winsum niet tot een stad is uitgegroeid. In 1267 stichtten de dominicanen op de wierde van Winsum een van de belangrijkste kloosters van Groningen. In de kloosterkerk, die omstreeks 1600 werd gesloopt, vergaderden in de zestiende eeuw nog de Staten van de Ommelanden.

Lees meer

Zaterdag 4 juni
t/m 6 juni 2022

Expositie Onderwegens

Expositie Onderwegens

Ongeveer twintig deelnemers presenteren in de kerk van Obergum 50 schilderijen en foto's.

Lees meer